Dự án nhà ở THT New city

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn – THT

Diện tích đất: 14.350m2.

Diện tích xây dựng: 5.626m2.

Diện tích căn hộ từ 48 – 70 m2

Diện tích cây xanh và đường nội bộ: 8724m2.

Tổng mức đầu tư: 1.186 tỷ đồng

Danh mục: